Duurzame inzetbaarheid

Page content

HRM van Kostenpost naar Goudmijn

HRM Make Over

Als we naar de trends kijken en de lijnen doortrekken ligt het voor de hand dat de ondersteunende rollen van HRM worden overgenomen door op onderdelen gespecialiseerde partners.
De wereld is zich immers opnieuw aan het inrichten. Internet zorgde voor horizontale verbindingen tussen bedrijven en klanten. Waardeketens vallen uit elkaar. Producten en diensten worden steeds meer maatwerk. Concurrentie kan uit elke hoek komen..... Het bedrijf zal maximaal flexibel en innovatief moeten zijn om klanten te houden en nieuwe doelgroepen binnen te halen. Voor HRM betekent dat een evolutie van ondersteuner naar strategisch leider.

Schadelastbeperking?

De hierboven bedoelde flexibiliteit en creativiteit zit in mensen! Medewerkers zijn een bron van inkomsten. Er moet in hen worden geïnvesteerd, zodat het potentieel optimaal wordt benut. Helaas wordt nog maar al te vaak gekeken naar personeel en HRM als een kostenpost.
Het meest droevige argument (dat wij ooit tegenkwamen) voor de noodzaak om in mensen te investeren was: 'schadelastbeperking'..... Tja ....... Transitievergoedingen, ziekteverzuim, grijs verzuim en ander geldverlies noodzaken tot het nemen van maatregelen.....

Van Kostenpost naar Goudmijn

Kijk met Marketing-ogen

Wanneer je met marketing-ogen naar je medewerkers gaat kijken dan volgt dat je anders gaat denken over personeel en HRM. Je verlegt de focus van het meten van kosten naar het meten van waarde. Als HR-Marketeer weet je welke  investeringen en voorwaarden nodig zijn om de personele goudmijntjes tot maximale bloei te brengen.  Je bouwt onder andere via  Social Media en Employer Branding aan een netwerk van talenten. Je voorspelt de behoeften van het bedrijf en balanceert die met de toekomstige behoeften van medewerkers. Je richt de organisatie zo in dat doelstellingen efficiënter worden gehaald, ook al zou dat betekenen dat een aantal functies en afdelingen de deur uit gaan.

Dit is de fundamentele shift die van HRM een beleidsbeslisser maakt.

HR Manager wordt Expert

HRM zal een leidende rol gaan spelen als het gaat om aantrekken en ontwikkelen van talent om in de behoeften van het bedrijf te kunnen blijven voorzien. Zij zal expert worden in het analyseren van big data. Zij zal potentiële kansen voor het bedrijf zien en vertalen naar strategische doelen. Zij zal maatregelen nemen als toekomstige bedrijfsdoelstellingen worden bedreigd. Zij zal met oplossingen komen die aantoonbaar meerwaarde opleveren.  Dit vraagt van de HR Manager analytisch vermogen, strategisch inzicht, overtuigingskracht en leiderschap.

Net zoals de financiële manager ooit evolueerde van ondersteuner naar beleidsmaker, zal ook de HR-manager een beslissende stem krijgen in de directiekamer.

Voor meer inspiratie:

Ricardo Semler: Leiden naar wijsheid

Yves Morieux: Drie Efficiency Killers

HRM Make Over

Comment Section

0 reacties op “HRM van Kostenpost naar Goudmijn

Plaats een reactie


*